Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
SEJM RP VIII KADENCJA

AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA NASZYM PARTNEREM

2023-07-19

Warszawa. Podpisano umowy współpracy pomiędzy Akademią Kopernikańską, a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice.
🎙 To pierwsza umowa, którą akademia podpisała z lokalnym uniwersytetem. To wielkie korzyści dla kieleckiego ośrodka akademickiego. Otwiera bowiem możliwości rozwoju nauki nie tylko na arenie krajowej, ale również międzynarodowej i światowej. To z pewnością wzmocni pozycję UJK, nasi naukowcy skorzystają z owoców partnerstwa Akademii Kopernikańskiej, przełoży się to również na rozwój województwa świętokrzyskiego. ✅ Uczestniczący w uroczystości minister Tomasz Rzymkowski podkreślił, że - to niezwykle ważny element, każdego rozwijającego się państwa, aby w badaniach naukowych korzystać z doświadczeń i patentów mających charakter międzynarodowy. Akademia robi dziś pierwszy krok w tym celu, liczymy, że w przyszłości pojawią się kolejne instytucje i podmioty, które podpiszą takie porozumienie. /fb/

MINĘŁA 8 W TVP INFO

2023-07-18

Warszawa. Jestem gościem red. Michała Rykowskiego w programie "Minęła 8" na antenie TVP Info. /fb/

POLSKI ŁAD DZIAŁA

2023-07-18

Ruszcza. Pałac wraz z parkiem odzyskają dawny blask dzięki rządowym funduszom.
Dziś podpisano umowę na renowację pałacu, na którą gmina otrzymała blisko 2 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Rewitalizacja pałacowego parku to kolejne zadanie na realizację którego gmina otrzymała ponad 1 mln zł dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. /fb/

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

2023-07-17

Końskie. Blisko 6 mln zł na renowację zabytków na terenie powiatu koneckiego.
Rządowy Fundusz Obudowy Zabytków pozwoli samorządom ratowanie i odbudowę naszego dziedzictwa narodowego. /fb/

I ŚWIĘTOKRZYSKIE FORUM ROZWOJU

2023-07-17

Kielce. I Świętokrzyskie Forum Rozwoju. Ogłosiliśmy powstanie Kieleckiego Parku Przemysłowego.
Z ministrem Włodzimierzem Tomaszewskim oraz prezesem Cezariuszem Lesisze rozmawiamy z przedsiębiorcami o szansach i wyzwaniach dla rozwoju gospodarczego województwa świętokrzyskiego.
Są fundusze na budowę nowych hal i lini produkcyjnej wody mineralnej Buskowianka w Wełeczu. Bardzo dziękuję Cezariuszowi Lesiszowi - prezesowi Agencji Rozwoju Przemysłu za dobre decyzje. /fb/

ĆWICZENIA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW

2023-07-16

Wiślica. Ćwiczenia strażackie Ochotniczej Straży Pożarnej. Miałem przyjemność podziwiać sprawność strażaków, którzy honorowo pełnią służbę na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. /fb/

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

2023-07-16

Kazimierza Wielka. Święto Miasta zaczęło się od Mszy Świętej sprawowanej w intencji Mieszkańców.
Na to świętowanie przybyłem z prezentem od premiera Mateusza Morawieckiego.
Samorządy powiatu kazimierskiego otrzymały blisko 9 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację zabytków.
– Ta znacząca dotacja będzie przeznaczona na wsparcie ośmiu obiektów zabytkowych, w tym kolegiaty w Skalbmierzu oraz kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej.
Te środki umożliwią odrestaurowanie tego cennego zabytku. Warto również wspomnieć o wsparciu dla pałacu Badenich w Bejscach, gdzie funkcjonuje dom pomocy społecznej. Otrzymana dotacja w wysokości 980 tys. złotych pozwoli na przeprowadzenie prac konserwatorskich i poprawę warunków dla mieszkańców i pensjonariuszy.
– Pomoc finansowa jest niezbędna, aby zapewnić przyszłym pokoleniom piękno i wartość historyczną naszych zabytków. Rządowy Program Odbudowy Zabytków stanowi wyzwanie dla Polski, ale jest również naszym świętym obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń. Ważne jest, aby samorządy skutecznie wykorzystały przyznane środki i przywróciły zabytki do należytego stanu. Dzięki temu nasze dziedzictwo kulturowe będzie mogło promieniować i przyciągać zarówno mieszkańców, jak i turystów z daleka. /fb/

KU PAMIĘCI BARTOSZA GŁOWACKIEGO

2023-07-16

Zakrzów. Sesja popularno-naukowa o Wojciechu Bartoszu Głowackim - najwybitniejszym kosynierze w wojsku Tadeusza Kościuszki.
Spotkanie było okazją do promocji książki autorstwa Stanisława Przybyszewskiego i Andrzeja Bieniasa poświęconej Bartoszowi Głowackiem, który urodził się w Zakrzowie.
Serdeczne podziękowania dla Pań z Koła Gospodyń Wiejskich. /fb/

WOLNE GŁOSY W TV REPUBLIKA

2023-07-13

Warszawa. Za pośrednictwem łącza internetowego byłem gościem red. Marcina Bąka w programie „Wolne Głosy” na antenie TV Republika.
🎙 Polska miała bardzo aktywny udział w tym, aby na szczycie NATO zapanował sukces, żeby została wypracowana doktryna obronna pierwszy raz od zimnej wojny.
🎙 Wszystko wskazuje na to, że będziemy najsilniejszą armią lądową w sojuszu. Jesteśmy krajem przyfrontowym, to bardzo ważne. NATO zbliża się do Rosji.
🎙 Nie wszystkie ustalenia, które padły podczas szczytu NATO były podane do wiadomości publicznej. To bardzo dobrze, Polska jest przygotowana do odstraszania potencjalnego wroga.
🎥  Telewizja Republika

IMIENINOWA MSZA ŚWIĘTA

2023-06-04

Iwaniska. Podczas imieninowej Mszy Świętej dziękowaliśmy Panu Bogu za dar kapłaństwa Księdza Dziekana kan. Leszka Zajezierskiego.
Z wdzięcznością przyjmujemy Jego posługę w parafii i życzymy obfitości Łask Bożych w dalszym posługiwaniu Bogu i Ojczyźnie. /fb/

ŚLUBOWANIE MŁODYCH STRAŻAKÓW

2023-06-04

Iwaniska. Wyjątkowe strażackie święto. Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej złożyli ślubowanie strażackie.
Bogu na Chwałę, ludziom na pożytek. /fb/

PIKNIK NA DZIEŃ DZIECKA

2023-06-04

Kunów. Moc atrakcji dla milusińskich przygotował burmistrz Lech Łodej.
Miałem przyjemność złożyć dzieciom życzenia na Dzień Dziecka oraz ich Rodzicom przypominając o solidnej polityce prorodzinnej polskiego rządu. /fb/

TRASA DOTRZYMANEGO SŁOWA

2023-06-03

Gadka. Wstęga przecięta. Nowoczesna sala gimnastyczna oddana do użytku młodzieży szkolnej. Dziękuję samorządowi gminy Mirzec na czele z wójtem Mirek Seweryn i przewodniczącym Rady Jan Zawisza za tę inwestycję.
Mocno wspierałem samorządowców w sferach rządowych celem pozyskania odpowiednich środków finansowych na ten cel dzięki czemu gmina otrzymała 3,8 mln zł.
Bardzo dziękuję panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i wicepremierowi prof. Piotrowi Glińskiemu za wsparcie dla tej inwestycji. /fb/

MODA NA BEZPIECZNE WAKACJE

2023-06-03

Starachowice. „Moda na bezpieczne wakacje” to piknik pod moim honorowym patronatem zorganizowany przez Stowarzyszenie Dolina Kamiennej. /fb/

PIKNIK RODZINNY

2023-06-03

Czermno. Jako Przyjaciel gminy Fałków z wielką radością przyjąłem zaproszenie wójta Henryka Koniecznego na Piknik Rodzinny. /fb/

GMINNY DZIEŃ RODZINY

2023-06-03

Łopuszno. Wspaniała zabawa na Rodzinnym Pikniku. Dziękuję Pani burmistrz Irenie Marcisz za zaproszenie./fb/

MINĘŁA 8 W TVP INFO

2023-06-02

Warszawa. Jestem gościem red. Ewy Bugały w "Minęła 8" na antenie tvp.info.
Wybierz źródło i oglądaj.
🎙 Ustawa "Lex Anty Putin" ma na celu badanie wpływów. Zadaniem komisji będzie wyłożenie na stół dokumentów i ich zbadanie, tam gdzie natknie się na sprawy wkraczające w materię prawno-karną będzie występować do organów ścigania. Komisja nie jest sądem. /fb/

MŁODZIEŻ W SEJMIE

2023-06-02

Warszawa. Fantastyczna młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Starachowicach odwiedziła mnie dziś w Sejmie. /fb/

TRASA DOTRZYMANEGO SŁOWA

2023-06-01

Dębniak. Jest decyzja Ministra Finansów o dofinansowaniu rozbudowy mostów wraz z dojazdami do Dębniaka i Paprocic oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego od Nowej Słupi do Dębniaka. Inwestycja niezwykle ważna dla mieszkańców ze względu na duże zagrożenie bezpieczeństwa na tym odcinku.
Jak powiedziała Urszula Kozłowska, sołtys Dębniaka - to bardzo dobry prezent dla naszych dzieci na Dzień Dziecka Dziękuję Ministrowi Infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi, Ministrowi Finansów Sebastian Skuza, za dobre decyzje dla województwa świętokrzyskiego.
A marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu i wiceprzewodniczącemu Mieczysław Krzysztof Gębski gratuluję skuteczności. /fb/

DZIEŃ DZIECKA

2023-06-01

Lipnik. Dzień Dziecka. Moc atrakcji przygotował wójt Andrzej Grządziel dla najmłodszych mieszkańców gminy.
Z wielką przyjemnością obczęstowałem Milusińskich smacznymi słodkościami. /fb/