Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
SEJM RP VIII KADENCJA

 

15 stycznia 2010 r.


W Starachowicach zainaugurował działalność powołany z inicjatywy posła Krzysztofa Lipca - Powiatowy Instytut Samorządowy.

Konferencją naukową dla mieszkańców, z udziałem ks. prof. Sławomira Fundowicza - wykładowcy Katedry Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zainaugurował swoją działalność Powiatowy Instytut Samorządowy w Starachowicach.

Powiatowy Instytut Samorządowy

Przedsięzięcie informacyjno-edukacyjne, powołane z inicjatywy posła Krzysztofa Lipca, skierowane do mieszkańców, w ramach którego organizowane będą konferencje i debaty o tematyce samorządowej, zajmowane stanowiska w sprawach publicznych ważnych dla rozwoju regionu, prezentowana samorządność w Polsce i Unii Europejskiej oraz organizowane szkolenia na temat zadań jednostek samorządu terytorialnego oraz roli radnych w sprawowaniu władzy publicznej.

Wykład inauguracyjny Odpowiedzialność mieszkańców za sprawy jednostki samorządu terytorialnego wygłosił ks. prof. dr hab. Sławomir Fundowicz.

 Powiatowy Instytut Samorządowy

Dariusz Nowak radny Rady Miejskiej w Starachowicach mówił o roli radnego jako reprezentanta mieszkańców.

Jan Wzorek przewodniczący Rady Powiatu Starachowickiego zaprezentował zadania powiatu w strukturze samorządu terytorialnego.

Powiatowy Instytut Samorządowy

 

 

 26 lutego 2010 r.


O pozycji i kompetencjach wójta, burmistrza i prezydenta miasta dyskutowano podczas dzisiejszej sesji Powiatowego Instytutu Samorządowego w Starachowicach.

Z wykładem pt.: "Problemy i dylematy wzmacniania samorządu w Polsce w kontekście wzmacniania pozycji ustrojowej wójta, burmistrza, prezydenta miasta" wystąpiła dr Janina Kowalik - pracownik naukowy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Powiatowy Instytut Samorządowy

 

Powiatowy Instytut Samorządowy

Natomiast o zadaniach i kompetencjach wójta, burmistrza i prezydenta miasta mówiła Wanda Balcerzak-Judasz - wiceprezydent miasta Starachowice w latach 2006-2009.

 

 

26 marca 2010 r.


Ustrój samorządu terytorialnego i wewnętrzna organizacja pracy rady gminy były przedmiotem rozważań podczas sesji Powiatowe Instytutu Samorządowego w Starachowicach.

dr Lucyna Rajca, pracownik naukowy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kowanowskiego w Kielcach, mówiła o modelu samorządu terytorialnego w Polsce. Czym jest samorząd terytorialny i jaką rolę odgrywają mieszkańcy?

Powiatowy Instytut Samorządowy

 Natomiast Lidia Dziura, radna Rady Miejskiej w Starachowicach przedstawiła tryb pracy rady gminy, organu stanowiącego i kontrolnego gminy, na przykładzie Rady Miejskiej w Starachowicach. Duże zainteresowanie wśród zebranych wzbudziły przepisy entykorupcyjne dotyczące radnych i wyniakjące z nich ograniczenia.

Powiatowy Instytut Samorządowy

 

 

30 czerwca 2010 r.


"Prezydent Miasta - wizjoner z pasją" - to temat kolejnej sesji Powiatowego Instytutu Samorządowego.

Gościem spotkania był prezydent miasta Kielce Wojciech Lubawski, który przyjechał do Starachowic na zaproszenie posła Krzysztofa Lipca i wygłosił wykład zatytułowany "Prezydent Miasta - wizjoner z pasją".

powiatowy instytut samorządowy

Wszyscy uczestnicy spotkania, wśród których byli radni Rady Miejskiej i Rady Powiatu w Starachowicach, pracownicy samorządowi oraz bardzo licznie zgromadzeni mieszkańcy mogli zapoznać się z działaniami, jakie podejmował samorząd miasta Kielce w trakcie ostatnich dwóch kadencji pod przewodnictwem Wojciecha Lubawskiego, jako prezydenta miasta. Bardzo ważnym elementem wystąpienia Wojciecha Lubawskiego było omówienie licznych inwestycji, jakie realizuje samorząd Kielc. Zebrani mogli dowiedzieć się, jakie działania prowadzone były w poprzednich latach w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla ich realizacji.

powiatowy instytut samorządowy

Wśród bardzo licznych pytań, jakie uczestnicy spotkania zadawali Wojciechowi Lubawskiemu po zakończeniu wykładu, przeważały takie, które dotyczyły konkretnych rozwiązań w zarządzaniu samorządem i które wprost przekładają się na poprawę życia mieszkańców.

powiatowy instytut samorządowy

powiatowy instytut samorządowy

Odpowiedając na pytania Wojciech Lubawski akcentował, że wszelkie działania, jakie prowadzi pod jego kierownictwem samorząd Kielc nie są i nigdy nie były nastawione na jakieś efekty propagandowe, lecz zawsze na zadowolenie mieszkańców miasta - podstawową powinnością władzy publicznej jest bowiem służba ludziom, a nie samej sobie - powiedział na zakończenie Wojciech Lubawski.

 

20 października 2010 r.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"Nowe prawo w spółdzielczości mieszkaniowej" to temat Konferencji Powiatowego Instytutu Samorządowego w Starachowicach.

 

 tobi1

Gościem specjalnym kolejnej sesji Instytutu był poseł Grzegorz Tobiszowski autor ustawy nowelizującej spółdzielcze prawo mieszkaniowe.

tobi3

 

tobi2

 

27 października 2010 r.


"Rola wójta,burmistrza, prezydenta w kreowaniu lokalnej polityki"

 

Sesja Powiatowego Instytutu Samorządowego rozpoczęła się o godz. 17,00 w Spółdzielczym Domu Kultury przy ulicy Wojska Polskiego w Starachowicach.

Gościem specjalnym Instytutu był poseł Bartłomiej Dorywalski były burmistrz Włoszczowy.

Pow.Inst.2

W dyskusji głos między innymi zabrała Danuta Krępa kndydatka na prezydenta Starachowic, która przedstawiła swoją wizję zarządzania miastem w kontekście zadań jakie ustawodawca nałożył na władzę wykonawczą w samorządzie gminnym. Mówiła o znaczeniu lokalnej społeczności, która winna być podmiotem polityki i to na tę społeczność winny być ukierunkowane działania władzy publicznej. Troska o finanse publiczne w samorządzie to najistotniejsza rzecz w kreowaniu lokalnej polityki. Dbałość o pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację najpotrzbniejszych inwestycji to priorytet działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta. Tworzenie przyjaznych warunków dla przyszłych inwestorów, to wyzwanie, które może przyczynić się do skutecznego obniżenia wzrastajacej stopy bezrobocia. Transparetność w działaniu władzy samorządowej nie może ograniczać się tylko do składanych deklaracji, ale wino się urzeczywistniać  w każdym działaniu podejmowanym przez mandatariuszy i urzędników samorządowych, którzy winni służyć mieszkańcom miasta.  

Pow.Inst.3

 

 

4 listopada 2010 r.
____________________________________________________________________
 
"Odpowiedzialność państwa za zdrowie Polaków" to temat Konferencji Powiatowego Instytutu Samorządowego w Starachowicach.
 
 
W czwartek 4 listopada w budynku Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Wojska Polskiego odbyła się kolejna sesja Powiatowego Instytutu Samorządowego – edukacyjnej instytucji powołanej na początku bieżącego roku w celu szkolenia zarówno obecnych jak i przyszłych działaczy samorządowych.
Specjalnym gościem spotkania był Bolesław Piecha, poseł na Sejm, a w przeszłości wiceminister zdrowia w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, który przyjechał do Starachowic na zaproszenie Danuty Krępy, kandydatki „Prawa i Sprawiedliwości” na urząd prezydenta miasta.
 
Pow.Inst.5
 
Bolesław Piecha przedstawił uczestnikom spotkania wykład: „Odpowiedzialność państwa za zdrowie Polaków”. Jako były wiceminister i przede wszystkim lekarz z wieloletnim doświadczeniem, Bolesław Piecha w bardzo obrazowy sposób opowiedział zebranym o działaniach obecnego rządu w zakresie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem planowanej komercjalizacji szpitali publicznych podlegających samorządom. Minister Piecha przedstawił także plany utworzenia tzw. sieci szpitali publicznych, które powstały jeszcze w czasie rządów Jarosława Kaczyńskiego.
Po zakończeniu wykładu, Bolesław Piecha odpowiadał na liczne pytania uczestników spotkania, wśród których obecni byli zarówno obecni radni miejscy i powiatowi, jak i kandydaci na radnych w zbliżających się wyborach samorządowych. Podczas udzielania przez ministra odpowiedzi na poszczególne pytania, wywiązała się na sali bardzo ożywiona dyskusja, która stała się już tradycją kolejnych sesji Powiatowego Instytutu Samorządowego w Starachowicach.
 
Pow.Inst.4
 
Na zakończenia spotkania minister Bolesław Piecha udzielił swojego poparcia dla Danuty Krępy w wyborach prezydenckich, dołączając tym samym do bardzo szacownego już grona zwolenników kandydatki „Prawa i Sprawiedliwości” wśród których są już: Jan Krzysztof Ardanowski, były doradca śp. Lecha Kaczyńskiego Prezydenta Rzyczypospolitej Polskiej, Grzegorz Tobiszowski – wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwość”, czy też gość poprzedniej sesji Instytutu Bartłomiej Dorywalski – były burmistrz Włoszczowy, a obecnie Poseł na Sejm. 
 

Pow.Inst.6

 

 

29 grudnia 2010 r.
____________________________________________________________________

W Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła się ósma sesja Powiatowego Instytutu Samorządowego. Tym razem dyskutowano o finansach publicznych. Wykład nt. „Finansowych podstaw funkcjonowania samorządu terytorialnego” wygłosił dr Grzegorz Walendzik – ekonomiczny doradca w Najwyższej Izbie Kontroli.

 
sam2
 

Wprowadzeniem do wykładu było zdefiniowanie pojęcia samorządu terytorialnego (gmina, miasto, powiat), który jest powołany do samodzielnego wykonywania zadań dla zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności. Mieszkańcy gminy, miast, powiatu tworzą wspólnotę samorządową i mogą podejmować decyzje w kwestii realizacji potrzeb społeczności z danego terenu. Mieszkańcy podejmują decyzje przez swoich przedstawicieli w radzie gminy, powiatu. Grzegorz Walendzik przedstawił zarys aktów prawnych powiązanych z działalnością finansową samorządu terytorialnego. Jednym z podstawowych elementów niezależności samorządu terytorialnego jest prawo samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej, która realizowana jest na podstawie uchwały budżetowej. Uczestnicy spotkania poznali zasady budowy i wykonywania budżetu gminy. Zwłaszcza zadaniowego, którego istotą jest zarządzanie działalnością gminy poprzez ujęcie tej działalności w zadania. Dotyczy to zarówno wykonywanych przez gminę kompetencji ustawowych, obowiązków zleconych przez administrację rządową, jak i innych wynikających z woli samorządu określonych na podstawie priorytetów zawartych w programach gospodarczych oraz potrzeb mieszkańców.

 

sam3
 

Bardzo ważnym elementem sesji Powiatowego Instytutu Samorządowego  było rozpoznanie kompetencji władzy uchwałodawczej – rady gminy, powiatu i władzy wykonawczej – wójta, prezydenta, zarządu powiatu. Kto jest zobowiązany do zaprojektowania budżetu i kto jest upoważniony do zatwierdzenia tego bardzo ważnego dla mieszkańców dokumentu. Władza wykonawcza jest zobowiązany do złożenia projektu budżetu, natomiast władza uchwałodawcza, po dokonaniu poprawek zgodnie z priorytetami mieszkańców, uchwala w formie uchwały budżetowej roczny plan dochodów i wydatków oraz  przychodów i rozchodów jednostek samorządu terytorialnego.

 

 sam4
 

Duże zainteresowanie, zwłaszcza nowo wybranych radnych, wzbudziły zmiany w ustawie o finansach publicznych, które wprowadziły m.in. obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej dokumentu strategicznego wieloletniego stanowiącego podstawę rozwoju samorządów – narzędzia zapewniającego racjonalne kreowanie kierunków rozwoju samorządu terytorialnego poprzez długoplanowe ujęcie potrzeb i możliwości samorządów.

 

sam5
 

Uczestnicy spotkania uznali wykład za bardzo interesujący i już dziś zaprosili dr Grzegorza Walendzika na dalsze szkolenia w tym zakresie.