Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

2019-06-07

Oleśnica. W zdrowym ciele, zdrowy duch - tę starożytną maksymę przypomniałem młodzieży podczas uroczystego otwarcia kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej. Na pamiątkę dzisiejszego spotkania młodym sportowcom ofiarowałem piłki i zaprosiłem ich do złożenia wizyty w polskim Sejmie. Burmistrzowi Oleśnicy Leszkowi Judzie serdecznie dziękuję za życzliwe przyjęcie. /fb/

SPOTKANIE Z KOŁEM GOSPODYŃ WIEJSKICH

2019-06-07

Beszowa. Bardzo prężnie działa tu nowo powołane Koło Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w ARiMR zrzeszające 40 pań, które chcą aktywnie promować kulturę wiejską i przekazywać ją młodemu pokoleniu. Na spotkaniu z Zarządem Koła Gospodyń Wiejskich, które zorganizował Tadeusz Żmuda pełnomocnik PiS w gminie Łubnice rozmawialiśmy o ambitnych planach. /fb/

JUBILEUSZ 20-LECIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

2019-06-07

Kielce. Piknik na Dzień Samorządu Terytorialnego. Tegoroczne święto przypada w Jubileusz 20-lecia samorządu województwa świętokrzyskiego. Zgromadzonym na pikniku przypomniałem niełatwą drogę dochodzenia do samorządnej Rzeczypospolitej na która wchodziliśmy razem z Solidarnością od 1980 roku. Wszystkich uczestników pikniku poczęstowaliśmy regionalnym przysmakiem. Chleb ze smalcem cieszył się wielkim powodzeniem. /fb/

CHWAŁA BOHATEROM

2019-06-07

Kielce. Wernisaż wystawy „Adiutant Pułku Artylerii” w 100 rocznicę powstania 2 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów. Wystawa poświęcona jest wojennym losom rodziny por. Tadeusza Rojka, adiutanta kieleckiego pułku artylerii. Serdeczną wdzięczność wyraziłem wszystkim, którzy pielęgnują pamięć Chwały Polskiego Oręża, pamięć o walczących o naszą wolność tu na świętokrzyskiej ziemi. /fb/

GŁOS DNIA W TVP3 KIELCE

2019-06-06

Kielce. Jestem gościem red. Elżbiety Dziewięckiej-Mąkosy w Głosie Dnia TVP3 Kielce. Rozmawialiśmy o rekonstrukcji rządu po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Mieszkańcom świętokrzyskiego raz jeszcze wyraziłem podziękowanie za ogromne poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. /fb/
 
Zobacz Głos Dnia

AKCJA WYBORCZA W POWIECIE KONECKIM

2019-06-05

Radoszyce. Na targu wspieraliśmy kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w przedterminowych wyborach do Rady Powiatu w Końskich. /fb/

ROZMOWA DNIA W RADIO KIELCE

2019-06-04

Kielce. Pierwsze częściowo wolne wybory do sejmu z 4 czerwca 1989 roku nie byłyby możliwe bez zaangażowania papieża Jana Pawła II, a bez pierwszej wizyty Ojca Świętego 40 lat temu, z pewnością nie byłoby wolnej Polski - uważa poseł Krzysztof Lipiec. Lider świętokrzyskich struktur Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że pamiętne słowa, wypowiedziane do wiernych przez Jana Pawła II: "Niech zstąpi Duch Twój i odrodzi oblicze Ziemi. Tej Ziemi" stały się ciałem i sprawiły, że naród obudził się, czego konsekwencją w 1980 roku była bezkrwawa rewolucja "Solidarności". /Radio Kielce/ - fot. Mateusz Kaczmarczyk

UROCZYSTE POSIEDZENIE SENATU RP

2019-06-04

Warszawa. Uroczyste posiedzenie Senatu w 30. rocznicę wolnych wyborów i odrodzenia Senatu z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Uczestniczyłem w tym uroczystym zgromadzeniu senatorów jako Senator RP IV kadencji w latach 1997 - 2001. Posiedzenie to miało miejsce w Sali Kolumnowej polskiego Sejmu, gdyż tam odbyło się pierwsze posiedzenie odrodzonego w 1989 roku Senatu. foto. Katarzyna Czerwińska - Kancelaria Senatu

PUNKTY WIDZENIA W RADIO KIELCE

2019-06-04

Kielce. Jestem gościem red. Michała Kity w Punktach Widzenia Radia Kielce. Zwycięstwo demokracji czy kompromis z komunistami? To temat debaty w 30 rocznicę Wyborów 4 czerwca 1989 roku. /fb/
Posłuchaj Punktów Widzenia

KLUB RADNYCH SEJMIKU

2019-06-04

Kielce. Zebranie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Raport o stanie województwa świętokrzyskiego, był głównym tematem klubowych rozważań. /fb/