Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.

SZLAKIEM NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH

2020-08-08

Lasocin. Finisz II Rajdu Rowerowego Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej NSZ zorganizowany przez powiaty kielecki i włoszczowski. Dziękuję za zaproszenie 🚴‍♀️🚴🚴‍♂️
✅ Jestem tu, aby wyrazić Wam wdzięczność za okazaną pamięć o naszych Bohaterach Narodowych. To piękne świadectwo przywiązania do najgłębszych patriotycznych wartości, które należy pielęgnować, aby Polska trwała jako wolny, niepodległy byt państwowy. Pilnujcie Polski - mówiłem do uczestników Rajdu. /fb/

DYŻUR POSELSKI W CZASIE ZARAZY

2020-08-07

Starachowice. Dyżur Poselski. Ze względu na postępujæcą zarazę nadal z moimi Wyborcami kontaktuje siė telefonicznie. Bardzo dziękuję za te rozmowy. /fb/

ZGROMADZENIE NARODOWE - PREZYDENT RP ŚLUBUJE

2020-08-06

Warszawa. Uroczystość Zaprzysiężenia Prezydenta RP przed Zgromadzeniem Narodowym. 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱
🎙Orędzie to bardzo ważne przesłanie, jakie Prezydent RP Andrzej Duda skierował do polskiego Narodu. Było ono autentyczne i motywujące dla wszystkich.
🎙Istotą tego orędzia było to, że Prezydent RP podtrzymał ważne deklaracje, które były składane w kampanii wyborczej. Oddał należyty szacunek wszystkim kontrkandydatom, co jest rzeczą niezmiernie ważną. Prezydent nadal chce budować wspólnotę narodową bez względu na podziały polityczne.
🎙Orędzie Andrzeja Dudy było mocnym przesłaniem o konieczności budowania koalicji „polskich spraw”. Wsłuchując się w wystąpienie głowy państwa, można stwierdzić, że na czele Polski stoi dobry przywódca, który gwarantuje sukces Ojczyzny- z mojego komentarza dla Radia Kielce. /fb/

EUROPEAN ROVER CHALLENGE

2020-08-05

Kielce. Konferencja prasowa na Politechnice Świętokrzyskiej o kolejnej edycji #ERC, które w bieżącym roku realizowane będą w formule hybrydowej z wykorzystaniem technologii umożliwiających drużynom z całego świata zdalny udział w zawodach. /fb/

RAPORT DNIA W RADIO KIELCE

2020-08-05

Kielce. Byłem gościem red. Doroty Klusek w Raporcie Dnia Radia Kielce. Rozmawialiśmy o kolejnej edycji zawodów kosmiczno - robotycznych Europen Rover Hallenge, które odbędą się w wrześniu na torze marsjańskim Politechniki Świętokrzyskiej. /fb/

HONORY OD POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

2020-08-05

Kielce. Pan prof. Wiesław Trąmpczyński Rektor Politechniki Świętokrzyskiej przekazał mi pamiątkowy medal Uczelni. Serdeczna wdzięczność dla Pana Profesora za piękne lata rektorowania na Politechnice Świętokrzyskiej. /fb/

Z WIZYTĄ GOSPODARSKĄ

2020-08-04

Iwaniska. Z gospodarską wizytą u wójta Marka Stańka. Towarzyszy nam Wiesław Kowalczyk przewodniczący Rady Gminy. /fb/

PERŁA W ŚWIĘTOKRZYSKIEJ KORONIE

2020-08-04

Ujazd. Briefing prasowy w Zamku Krzyżtopór. Blisko 3 lata temu na prośbę wójta gminy Iwaniska pana Marka Stańka rozpoczęliśmy wspólne działania, aby pozyskać na rzecz gminy blisko 7 ha stanowiących integralną część ogrodów barokowych stanowiących część zespołu pałacowego Krzyżtopór w Ujeździe. Przez wiele lat przekazanie tych terenów od skarbu państwa, a tak naprawdę od Starosty opatowskiego było niemożliwe. Dopiero odsunięcie od władzy starosty z PSL pozwoliło na połączenie pałacu z ogrodami. Nie straciliśmy tego czasu. Dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pana Piotra Glińskiego w kwietniu 2018 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie w sprawie uznania za pomnik historii ruiny zamku Krzyżtopór. Ten fakt ogromnie zwiększa szanse Krzyżtoporu na pozyskanie wsparcia ze strony funduszy unijnych oraz ministerialnych. Dopiero teraz możemy przystąpić do działań zmierzających do pozyskania finansowania na przywrócenie ogrodów barokowych przy pałacu w Krzyżtopór. Dzięki zachowanym szkicom architektonicznym wykonanym przez Eryka Dahlberga, który towarzyszył królowi szwedzkiemu Karolowi Gustawowi podczas potopu szwedzkiego dokładnie wiemy jak wyglądały te przepiękne ogrody. Pod swoim szkicem napisał: „Najpiękniejsza i dobrze obwarowana twierdza”. Do czasu powstania Wersalu był to największy tego typu obiekt w Europie. Pałacu nie odbudujemy bo stanowi tzw. trwałą ruinę ale ogrody odtworzymy. Niech one świadczą o świetności tego pałacu i naszego kraju w XVII wieku. Już teraz pałac stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych ziemi świętokrzyskiej. Po odtworzeniu ogrodów jego atrakcyjność znacząco wzrośnie. Ale trzeba pamiętać, że oprócz środków na przywrócenie ogrodów muszą znaleźć się także pieniądze na promocję i zwiększenie oferty turystycznej jaką mają mieć turyści. W tym zakresie będę rozmawiał z panem Marszałkiem Andrzejem Będkowskim oraz przewodniczącym sejmiku panem Andrzejem Prusiem. Po ciężkich trzech latach boju o przekazanie na rzecz gminy terenów po dawnych ogrodach od skarbu państwa można powiedzieć, że jesteśmy w połowie drogi. Ale tą najtrudniejszą część mamy już za sobą. /fb/

WSPIERAMY SPOŁECZNĄ AKTYWNOŚĆ

2020-08-04

Przepiórów. Spotkanie z miejscowymi społecznikami w przydworskim parku, gdzie będzie funkcjonował Dom Pomocy Społecznej. Dziękuję Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za serdeczne przyjęcie. /fb/

POGRZEB ŚP. WIESŁAWY ŻYŁY

2020-08-04

Niedawno odeszła od nas Redaktor Wiesława Żyła. Niezwykła kobieta, dzięki której starachowiczanie mieli gazetę z prawdziwego zdarzenia. Wiesława Żyła była ostoją starachowickiego dziennikarstwa. Przez niemal ćwierć wieku szefowała „Gazecie Starachowickiej”. Dbała o jakość tekstów oraz o swoich współpracowników. Prawda była dla niej zawsze drogowskazem. Dociekliwa, ale niezwykle serdeczna. Niezłomna, ale znająca granice. Wymagająca, ale wspierająca. Taka była. Trudno używać tego czasownika w czasie przeszłym. Jej odejście jest wielką stratą.
Rodzinie i współpracownikom Redaktor Wiesławy Żyły składam najszczersze wyrazy współczucia.
Dzisiaj w kościele Wszystkich Świętych w Starachowicach odprawiona została Msza Święta pogrzebowa. Zmarła 31 sierpnia red. Wiesława Żyła została pochowana na cmentarzu Bugaj.