Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.

82. POSIEDZENIE SEJMU RP

2019-06-12

Warszawa. Rozpoczyna się trzydniowe 82. posiedzenie Sejmu. Pracować będziemy m.in. nad zmianami w Karcie nauczyciela, które przewidują wzrost wynagrodzeń nauczycieli, w tym przyspieszenie planowanej podwyżki płac, krótsza ścieżka awansu zawodowego, dodatkowe świadczenie dla młodych nauczycieli, gwarantowana wysokość minimalnego dodatku za wychowawstwo. /fb/

SACROEXPO 2019

2019-06-11

Kielce. Podczas 20 Jubileuszowych Targów SACROEXPO na zaproszenie ks. dr Pawła Tkaczyka uczestniczyłem w spotkaniu Stowarzyszenia na Rzecz Sztuki Sakralnej ARS SACRA. Mówiłem min. o wzmocnieniu kurateli państwa w sferze ochrony dziedzictwa kulturowej, a w szczególności wzmocnionej aktywności instytucji państwa na rzecz ochrony zabytków sakralnych. Przypomniałem o 8 nowych świętokrzyskich Pomnikach Historii, które w okresie 3 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości ustanowiono w naszym regionie. /fb/

DEMOKRATYCZNY PAKIET SAMORZĄDOWY

2019-06-11

Kielce. Konferencja prasowa. Moimi gośćmi byli przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś i marszałek województwa Andrzej Bętkowski. Rozmawialiśmy o nowych możliwościach wynikających z samorządowego pakietu demokratycznego wprowadzonych w życie mocą ustawy z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości. Szczególną uwagę zwróciliśmy na raport o stanie województwa. /fb/
Relacja Radia Kielce

SEJMOWA KOMISJA DS UNII EUROPEJSKIEJ

2019-06-11

Warszawa. Posiedzenie Komisji do spraw Unii Europejskiej. Komisja wybrała nowego przewodniczącego, którym został Jan Dziedziczak. Komisja proceduje nad rządowym projektem ustawy o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. /fb/

POWIATOWA KONWENCJA WYBORCZA

2019-06-11

Końskie. Konwencja wyborcza Komitetu Wyborczego Prawi i Solidarni. /fb/

NAGRODA ZA KONKURS WIEDZY O SEJMIE

2019-06-10

Mniów. Blisko 100-osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami, na moje zaproszenie, odwiedzi dziś Sejm. Młodzież ta uczestniczyła w projekcie "Konkurs wiedzy o Sejmie", który przygotowałem wspólnie z Biurem Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu. Zwycięzcą konkursu z nagrodą Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego został Bartłomiej Gaik. Młodzieży towarzyszy wójt Piotr Wilczak i starosta Mirosław Gębski. /fb/

MŁODZIEŻ Z WIZYTĄ W SEJMIE

2019-06-10

Warszawa. Młodzież z Mniowa odwiedziła dziś Sejm. Ze względu na dość liczebną grupę młodzieży podzieliliśmy młodzież na dwie grupy. Jedna grupa zwiedza Sejm, a druga ma przymusowe bieganie po Warszawie. Obydwie grupy podjąłem w Sali Sejmowej im. Macieja Rataja, gdzie rozmawialiśmy o państwie, prawie i polityce. Było super. Raz jeszcze dziękuję za wizytę w Sejmie. /fb/

MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY

2019-06-09

Kielce. Marsz dla Życia i Rodziny jest wspaniałą manifestacją przywiązania do polskich tradycji rodzinnych i chrześcijańskich. Rodzina Bogiem silna, Polska silna rodzinami – to nasze najważniejsze przesłanie podczas tego marszu. Jest on nam potrzebny, jako element dbania o naszą tożsamość i o wartości, które legły u podstaw rozwoju naszej cywilizacji. To życie jest najważniejszą wartością i rodzina, którą stanowi ojciec, który jest mężczyzną oraz matka, która jest kobietą. Tylko oni są zdolni rodzić i wychowywać dzieci. W świecie, gdzie zachwiane zostały wartości, warto się o to upomnieć. To jest nasza misja. /fb/

FESTYN KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

2019-06-08

Rykoszyn. Świetna zabawa na festynie zorganizowanym przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Mieszkańcom Rykoszyna podziękowałem za poparcie Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego. /fb/

GOSPODARSKA WIZYTA

2019-06-07

Staszów. Z gospodarską wizytą u starosty staszowskiego Józefa Żółciaka. /fb/