Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.

POWAŻNE WSPARCIE DLA SAMORZĄDU

2018-06-12

Pińczów. Z gospodarską wizytą w Pińczowie. Podejmowane działania przyniosły oczekiwane efekty. Mieszkańcy, już niedługo, będą mogli odetchnąć świeżym powietrzem. Trwają prace modernizacyjne na terenie oczyszczalni ścieków, które są realizowane w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pińczów” z dofinansowanem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środiwska i Gospodarki Wodnej. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 26 335 442, 28 zł. Wartość dofinansowania kosztów kwalifikowalnych inwestycji to 63,75%. W skład inwestycji wchodzi 5 zadań:
– modernizacja oczyszczalni ścieków w Pińczowie
– wykonanie awaryjnego ujęcia wody przy ul. 7 Źródeł
- budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Żwirki i Wigury
– budowa sieci wodociągowej przy ul. Leśnej
– stworzenie elektronicznego systemu obsługi sieci wod-kan (GIS) na terenie aglomeracji Pińczów. /fb/
Relacja Radia Kielce     
Relacja TVP3 Kielce